CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2062 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi Công chứng
2 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Công chứng
3 Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động Giám định tư pháp
4 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại - tố cáo
5 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư
6 Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Lao động
7 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình thuộc dự án đầu tư trong các khu công nghiệp) Xây Dựng
8 Thủ tục đăn ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký trong khu công nghiệp theo ủy quyền của cơ quan chuyên môn về môi trường cấp tỉnh Môi trường
9 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương Mại Quốc Tế
10 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân (cấp tỉnh) Chính sách
11 Đăng ký thường trú (cấp huyện) Quản lý đăng kí quản lý cư trú
12 Đăng ký thường trú (cấp xã) Quản lý đăng kí quản lý cư trú
13 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an huyện (cấp huyện) Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
14 Đăng ký, cấp biển số xe (cấp tỉnh) Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
15 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp tỉnh) Khiếu nại - tố cáo