Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 405 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
544120170068
 • - Về việc: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng (Xã Bình Xa).
 • TÀO THỤ
 • - Ngày nộp: 11/12/2017 22:39:55
 • - Ngày tiếp nhận: 11/12/2017 22:39:55
 • - Ngày dự kiến trả: 13/12/2017 16:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 09:28:44
  Hồ sơ 544120170068 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bình Xa Hàm Yên
2
544120180030
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký giấy khai sinh (Xã Bình Xa).
 • BÀN VĂN KHÁCH
 • - Ngày nộp: 02/04/2018 11:08:08
 • - Ngày tiếp nhận: 02/04/2018 11:08:08
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 10:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 15:24:50
  Hồ sơ 544120180030 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bình Xa Hàm Yên
3
544120180031
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký giấy khai sinh (Xã Bình Xa).
 • ĐINH VĂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 02/04/2018 11:11:21
 • - Ngày tiếp nhận: 02/04/2018 11:11:21
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 10:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 15:24:13
  Hồ sơ 544120180031 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bình Xa Hàm Yên
4
544120180029
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký giấy khai sinh (Xã Bình Xa).
 • TẠ NGỌC VINH
 • - Ngày nộp: 02/04/2018 11:06:37
 • - Ngày tiếp nhận: 02/04/2018 11:06:37
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 10:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 15:23:15
  Hồ sơ 544120180029 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Bình Xa Hàm Yên
5
544102170220
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HÀ HUY HOÀNG (071017540)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 08:48:16
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 08:48:16
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 08:48:16
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 11:10:13
  Hồ sơ 544102170220 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
6
544102170221
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • HÀ VĂN ƯỚC (070550263)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 08:52:43
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 08:52:43
 • - Ngày dự kiến trả: 29/09/2017 08:52:43
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 11:10:03
  Hồ sơ 544102170221 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
7
544102184856
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • NGUYỄN HỒNG QUÂN (070631009)
 • - Ngày nộp: 25/06/2018 16:41:59
 • - Ngày tiếp nhận: 25/06/2018 16:41:59
 • - Ngày dự kiến trả: 27/06/2018 16:41:59
 • - Ngày có kết quả: 27/06/2018 08:08:50
  Hồ sơ 544102184856 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
8
544224170010
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (Xã Hồng thái).
 • ĐÀNG VĂN HAI
 • - Ngày nộp: 25/10/2017 09:35:39
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2017 09:35:39
 • - Ngày dự kiến trả: 26/10/2017 09:35:39
 • - Ngày có kết quả: 25/10/2017 10:00:37
  Hồ sơ 544224170010 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hồng Thái Na Hang
9
544102184675
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh (Hộ gia đình và nhóm).
 • KHỔNG VŨ HÙNG (070554048)
 • - Ngày nộp: 22/06/2018 10:06:55
 • - Ngày tiếp nhận: 22/06/2018 10:06:55
 • - Ngày dự kiến trả: 26/06/2018 10:06:55
 • - Ngày có kết quả: 25/06/2018 11:30:35
  Hồ sơ 544102184675 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
10
544223170008
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã) (Xã Côn Lôn).
 • NGUYỄN VĂN TÀI (070910905)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 08:42:30
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 08:42:30
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2017 08:42:30
 • - Ngày có kết quả: 24/10/2017 11:18:25
  Hồ sơ 544223170008 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Côn Lôn Na Hang
11
544220170017
 • - Về việc: Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi (Xã Khâu tinh).
 • LA VĂN HOAN
 • - Ngày nộp: 23/10/2017 10:30:05
 • - Ngày tiếp nhận: 23/10/2017 10:30:05
 • - Ngày dự kiến trả: 24/10/2017 10:30:05
 • - Ngày có kết quả: 23/10/2017 10:50:00
  Hồ sơ 544220170017 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Khâu Tinh Na Hang
12
542380170004
 • - Về việc: Thủ tục xóa đăng ký thế chấp (Áp dụng cho VP ĐKĐĐ huyện Sơn Dương).
 • NGÔ THU HẰNG (070926580)
 • - Ngày nộp: 21/10/2017 10:18:16
 • - Ngày tiếp nhận: 21/10/2017 10:18:16
 • - Ngày dự kiến trả: 23/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 21/10/2017 10:37:33
  Hồ sơ 542380170004 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai Sơn Dương
13
542380170003
 • - Về việc: Thủ tục xóa đăng ký thế chấp (Áp dụng cho VP ĐKĐĐ huyện Sơn Dương).
 • HOÀNG THỊ HẢI (070345789)
 • - Ngày nộp: 21/10/2017 10:09:02
 • - Ngày tiếp nhận: 21/10/2017 10:09:02
 • - Ngày dự kiến trả: 23/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 21/10/2017 10:17:08
  Hồ sơ 542380170003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai Sơn Dương
14
544007188082
 • - Về việc: Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
 • PHẠM TUẤN CƯỜNG (070327698)
 • - Ngày nộp: 21/07/2018 08:52:03
 • - Ngày tiếp nhận: 21/07/2018 08:52:03
 • - Ngày dự kiến trả: 24/07/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 21/07/2018 09:42:39
  Hồ sơ 544007188082 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa TT Hành chính công Thành Phố
15
544531188077
 • - Về việc: Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không điểm chỉ được) (UBND xã Phúc Ứng).
 • NÔNG VĂN ĐẰNG (070503078)
 • - Ngày nộp: 20/07/2018 16:42:20
 • - Ngày tiếp nhận: 20/07/2018 16:42:20
 • - Ngày dự kiến trả: 23/07/2018 16:42:20
 • - Ngày có kết quả: 20/07/2018 17:03:35
  Hồ sơ 544531188077 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Phúc Ứng