Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Logo Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang

  • Điện thoại: 027.3822863

Logo Công an tỉnh Tuyên Quang Công an tỉnh Tuyên Quang

  • Điện thoại: 0272529100

Logo Sở Y tế Sở Y tế

  • Điện thoại: 0733 582 001